Program de lucru:
Luni - Vineri: 8.00 - 18.00

069 02 88 41 / 060 40 00 52
060 75 40 40 / 068 88 40 40

CATALOG

Granturi AGGRI pentru Dezvoltarea Sectorului Zootehnic!

postare grant 22.png

Granturi AGGRI pentru Dezvoltarea Sectorului Zootehnic! 

Valoarea grantului: Până la 1 milion de dolari SUA, acoperind până la 50% din investiția eligibilă.
Investiții Eligibile:
- Construcție sau modernizare exploatații zootehnice;
- Dotarea cu tehnică și utilaje;
- Unități de procesare a furajelor;
- Achiziționarea animalelor de prăsilă;
- Investiții în eficiența energetică (stație de biogaz, panouri fotovoltaice);

Condiții pentru aplicare:
- Să fie înregistrați și să activeze pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și or. Bălți, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Deținător legal al bunurilor imobile și mobile ce fac obiectul stimulării prin grant, cu un termen de arendă/comodat de cel puțin cinci ani.
- Plan de afaceri viabil economic și financiar pe o perioadă de minim cinci ani.
- Angajament financiar de cel puțin 50% din valoarea sub-proiectului investițional.

Back to the list